ଆଳୁ ଚୋପା ଖାଉଛନ୍ତି କି? ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ କଥା- Health Tips

ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆଳୁ କୁ ନିଜ ପନିପରିବା ଭାବରେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଚୋପାକୁ କାଢି ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆଳୁ ଚୋପା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ । ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆଳୁ ର ଚୋପା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଳୁ ଚୋପା ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଆଳୁର ତଳ ଅଂଶରେ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ଥାଏ ।

ଆଳୁ ଚୋପା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୂର ଅଟେ । ଏହି ଚୋପା କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ କି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଳୁ ଚୋପା ଆଳୁ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 7 ଗୁଣ ଅଧିକ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ 17 ଗୁଣ ଲୌହ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଚୋପା ଅପସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଳୁରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତିଶତ କମିଯାଏ ।

ଆଳୁ ଚୋପା ରେ ଥିବା ବେଟାକାରୋଲିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଏହା ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରଖେ । ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଳୁ ଓଜନ ବଢାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଚୋପା ରେ ଥିବା ଚର୍ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

Loading...

ଏଥି ସହିତ, ଆଳୁ ଚୋପା ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କ୍ଲୋରୋଜେନିକ୍ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସେହି ସମୟରେ, ଆଳୁ ଚୋପା ମଧ୍ୟ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଫାଇବରରେ ଅଧିକ ଥିବା ପନିପରିବା ହୃଦୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । ପୋଟାସିୟମ୍ ସହିତ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଏବଂ ହାଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ।

ଆଳୁ ଚୋପା ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଫସଫରସ୍, ମାଙ୍ଗନିଜ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ରେ ଭରପୂର ଅଟେ । କେବଳ ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଏବଂ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ । ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ସଂଶୋଧନ କରିବାରେ ଆଳୁ ଚୋପା ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଆଳୁ ଚୋପା ରେ ଭଲ ପରିମାଣର ଆଇରନ୍ ଅଛି, ଯାହା ରକ୍ତହୀନତାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଭିଟାମିନ୍ B3 ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କାମ କରେ । ଯଦି ଆପଣ ଚର୍ମର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଚୋପାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କପା ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟମିତ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ସର୍ବଦା ଯୁବକ ପରି ନମ୍ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରହିବ ।

ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତେବେ ଏଭଳି ଖବର ଦୈନଦିନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ ଏବଂ ଫଲୋ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ।

ଶେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ

Related Posts

About The Author

Add Comment