ଶୀଘ୍ର କୋଟିପତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ବେଶ୍ୟା ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟେ କଥା- Shukra Niti

ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଜ୍ୟ ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ସହିତ ଚାରି ବେଦର ଜ୍ଞାତା ଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ନୀତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସୁଖୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ନୀତି କହିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଜ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଦୁନିଆରା ସବୁ ନୀତିଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ । ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେବତମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୀତିକୁ …