ହାତ ଥରିବା ଅର୍ଥ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହଁ କିଛି ଅଲଗା କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରେ- ଜାଣନ୍ତୁ କଣ

କେତେକ ଥର ଏମିତି ହୁଏ ଯେ କୌଣସି କାମ କଲା ବେଳେ ମଣିଷ ହାତ ଥଋ ଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଥାଏ ଯେ ହଲ୍କା ଜିନିଷ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ହାତ ଥଋ ଥାଏ । ଏମିତି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଏହାକୁ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳତା ଭାବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କଲା ବେଳେ ଥରୁଅଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଏଥିପାଇଁ କହୁଅଛୁ କାହିଁକିନା ହାତ ଥରିବା କେବଳ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହ ଅନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରେ ।

Image Courtesy: Google

ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହାତ ଥରିବାର ଅନ୍ୟ କାରଣ :

– ହାତ ଥରିବା ଡାଇବେଟିଜ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇ ପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସୁଗର ଲେବଲ କମି ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ବଢି ଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଲୋକ ହାତ ଥରିବା ସାମାନ୍ଯ ଅଟେ ।

Image Courtesy: Google

– ଏହା ଛଡା ବହୁତ ଥର ଲୋକ ନିଜ ଜିଆବ୍ନ୍ରେ ପୋଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ଯ କ୍ଷାନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ ଥଋ ଥାଏ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ଯ ଅଟେ । ଭୋଜନ ସଠିକ ପ୍ରାପ୍ତ ନକଲେ ଲୋକ ଶରୀର ରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ ହୋଇ ଥାଏ ଯାହା ପାଇଁ ହାତ ଥରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଖାଇବା ପିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ ।

– ହାତ ଥରିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲୋଡ ପ୍ରେସର ଅସାମାନ୍ଯ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବ୍ଲୋଡ ପ୍ରେସର କେବେ ବି ବଢି ପାରେ ଏବଂ କମି ପାରେ ତେବେ ଏହି ସ୍ଥିତି ରେ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଥଋ ଥାଏ ।

Image Courtesy: Google

– ଶରୀର ଭିତରେ କାର୍ଟିସୋଲ ହାର୍ମୋନ ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା ବହୁତ ବଢି ଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଯାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ଥରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଥାଏ ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ବେଳେ ବେଳେ ଥରିବା ଛଡା ସବୁ ବେଳେ ଥରୁଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ଭଲ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇବା ଉଚିତ ଅଟେ । ନିଜ ଦେହ ସହ ଖେଳ କଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକାରକ ହୋଇ ପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଶରୀର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ । ଆଗକୁ ଆମ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପେଜକୁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *