ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଦୁନିୟାର ସବୁ ଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମୁଦ୍ରା କେଉଁ ଗୋଟିକ ଅଟେ ?

ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗେ ଯେ ଆମେରିକା ଦୁନିଆର ସବୁ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏହି ଦେଶ ଆମେରିକା ଡଲାର ସବୁ ଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇବ । କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ, ଆମେରିକା ଡଲାର ବହୁତ ଦେଶ ଅନୁଯାଇ ଦୁର୍ବଳ ବା ଶସ୍ତା ଅଟେ । ସମସ୍ତେ ଆମେରିକାକୁ ସର୍ବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେରିକା ସର୍ବ ଶ୍ରେଷ୍ଟ ବୋଲି ଏହି ଧାରଣା ଭୁଲ ଅଟେ ।

ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିୟାର ସବୁ ଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମୁଦ୍ରା କେଉଁଟା ଅଟେ ।

ସବୁ ଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମୁଦ୍ରା :

କୁବେତ :-

କୁବେତି ମୁଦ୍ରା ଦିନାର ଦୁନିଆ ର ସବୁ ଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମୁଦ୍ରା ଅଟେ, କୁବେତି ଦିନାର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକା ଡଲାର ସହ ତୁଳନା କରିବା ତେବେ ଗୋଟେ ଦିନାର ୩.୩୨ ଆମେରିକା ଡଲାର ହୋଇ ଥାଏ । ତେବେ ଭାରତ ଅନୁଯାଇ ଗୋଟେ ଦିନାର କୁବେତ ରେ ୨୨୨ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ।

ବହରିନ :

ଏହି ଦେଶ ମୁଦ୍ରା ଦୁନିୟାର ଦ୍ଵିତୀୟ ସବୁ ଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମୁଦ୍ରା ଅଟେ, ଗୋଟେ ବହରିନ ଦିନର ମୂଲ୍ୟ ୨.୬୫ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଭାରତ ରେ ୧୭୭.୫୫ଟଙ୍କା ସହ ସମାନ ।

ଓମାନ :

ଓମାନ କରେନ୍ସି ଓମାନ ରିୟଲ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ରେ ଆସିଛି, ଓମାନ ରିୟଲ ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଓମାନ ସହ ୨.୬୦ ଡଲାର ସମାନ ଅଟେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଓମାନ ସହ ୧୭୪.୦୨ ଭାରତ ଟଙ୍କା ସମାନ ଅଟେ ।

ୟୁକେ :

ଏହି ସୁଚିରେ ୟୁକେ ଏହା ପର ସ୍ଥାନ ରେ ଆସିଛି । ୟୁକେ ଗୋଟେ ପାଉଣ୍ଡ ଆମେରିକା ୧.୩୦ ଡଲାର ସହ ସମାନ ଅଟେ, ଏବଂ ଭାରତ ୮୭.୦୧ ସମାନ ଅଟେ ।

ୟୁରୋ :

ୟୁରୋପ ମୁଦ୍ରା ଗୋଟେ ୟୁରୋ ୧.୧୨ ଡଲାର ସହ ସାମ ଅଟେ ଏବଂ ଗୋଟେ ୟୁରୋ ଭାରତ ୭୫.୦୪ଟଙ୍କା ସହ ସମାନ ଅଟେ ।

ସ୍ଵିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ :

ସ୍ଵିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଡଲାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ, ସ୍ଵିସଫ୍ରେଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରେ ୧.୦୩ ଅଟେ ଏବଂ ଭାରତ ଟଙ୍କା ଅନୁଯାଇ ୬୯.୦୧ ଅଟେ ।

ବୃନେଇ :

ଏହା ପରେ ବୃନେଇ ଦେଶ ମୁଦ୍ରା ଏହି କଡି ବା ସୂଚୀ ରେ ଆସୁଛି ଏହା ଅନୁଯାଇ ଆମେରିକା ଡଲାର ୦.୭୪ ଅଟେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଅନୁଯାଇ ୪୯.୫୮ ଅଟେ ।

ଲିବିୟା :

ଲିବିୟା ଦିନର ଆମେରିକା ଡଲାର ଅନୁଯାଇ ୦.୭୨ ଅଟେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଅନୁଯାଇ ୪୮.୨୪ ଅଟେ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *