କାଳ ଭୈରବଙ୍କ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନାମ, ବଦଳାଇ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ

ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଶିବଙ୍କର ଅଂଶ କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । କାଳଭୈରବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦ୍ଵିତୀୟ ରୂପ କୁହାଯାଇ ଥାଏ । କାଳ ଭୈରବ ମହାଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଅଟନ୍ତି । କୁହାଯାଏ କି କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କଲେ ସବୁ ଅନିଷ୍ଠର ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବି କୁହାଯାଇଥାଏ କି ଭୈରବଙ୍କର ୧୦୮ ନାମକୁ ଜପ ଆପଣଙ୍କର କେତେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ।

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନାମ ଆଗରେ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ବିଜଯୁକ୍ତ ୧୦୮ନାମ ଜପ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ୧୦୮ ନାମ ।

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ କାମିନୀ ବଶ କୃଦ ବସିନେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଜଗତ ରକ୍ଷା କରାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଅନତାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ମାୟା ମନ୍ତ୍ରୋଷଧି ମାୟାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ବୈଧାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିଷ୍ୟବ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ବିଷନବେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ପାନପାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧିଦାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧିସେବିତାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ କଙ୍କାଳାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ କାଳସମନାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ କଳାକାଷ୍ଠା ତନବେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ କବୟେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ତ୍ରିନେତ୍ରାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ବହୁନେତ୍ରାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଭୈରବାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଭୂତନାଥାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଭୂତାତ୍ମନେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଭୂ ଭାଗନାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରପାଳାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରଦାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରୀୟାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ବିରାଜେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଶ୍ମଶାନବାସିନେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ମାଂସାଶୀନେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଖର୍ପରାସିନେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ସ୍ମାରାନ୍ତକୃତେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ରକ୍ତପାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ପିମ୍ପଲଲୋଚନାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଶୂଳପାଣାୟେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଖଡଗପାଣାୟେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଧୂମ୍ରଲୋଚନାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଅଭିରବେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଭୈରବିନାଥାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଭୂତପାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଯୋଗିନିପାତୟେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଧନଦାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଅଧନହାରିଣେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ଧନବତେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ପ୍ରତିଭାଗବତେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ନାଗହାରାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ନାଗକେସାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ ବୌମକେସାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ କପାଳଭୂତେ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ କାଳାୟ ନମଃ

ଓଂ ହ୍ରୀଙ୍ଗ କପାଳମାଳିନେ ନମଃ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *