ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି 7ଟି ଜିନିଷର ଦାନ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଡ ଲକ ବଦଳିପାରେ ‘ବ୍ୟାଡ ଲକ’ ରେ

ଏମିତି ତ ଦାନର ମହିମା ଉପରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ବି ଲେଖା ଅଛି କି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ ଲକ ବ୍ୟାଡ ଲକରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ।

ଝାଡୁ ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ।

ଷ୍ଟିଲର କୌଣସି ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ।

କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ବା ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ପିନ୍ଧିଥିବା ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରର ଦାନ ଦେବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ।

ତେଲ ଦାନ କରିବା ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ , କିନ୍ତୁ ଖରାପ ବା ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ତେଲ ଦାନ କରିବା ଭି ଅଶୁଭ ଫଳର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।

ଫ୍ରେସ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ , କିନ୍ତୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ।

ବହି ବା ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଦାନ କରିବା ଭଲ ହୋଇଥାଏ , କିନ୍ତୁ ତାହା ଚିରା ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଧାରୁଆ ବସ୍ତୁ ଯେପରି ଛୁରୀ , ନେଲ କଟର, କଇଁଚି , ଭୁଜାଲି ଆଦି ଦାନରେ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଡ ଲକର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *